ELFIRMA SONFJÄLLSBYGDENS EL

 • Elinstallationer
 • Nyinstallationer
 • Ombyggnad och tillbyggnad
 • Omdragning
 • Telefonstyrning av stugor
 • Värme: golvvärme, element
 • Cad-ritningar
 • Belysning inne, ute - arbetsbelysning, stämningsbelysning
 • Säkerhetsbelysning, sensorbelysning
 • Datanätverk 
 • Centralbyten & jordfelsbrytare
 • Installation i kök och badrum
 • Service 
 • Felsökning & åtgärd
 • Ur- & inkoppling vid maskinflytt
 • Fönsterbänkskanaler 
 • Ur- & inkoppling vid maskinflytt

Upptagningsområden: Härjedalen, mestadels kring Hede och Funnestan.

Företag | Pivatpersoner villor, fastigheter, stugor | Butiker | Offentliga miljöer